Formål

 INFA sigter mod under inddragelse af it at støtte undervisning og læring inden for området matematik i skole og læreruddannelse.
Dette gøres gennem computer-programmel med tilhørende elevmaterialer. Disse dækker alle områder af skolens matematik og henvender sig til alle skolens klassetrin. Hensigten er at give eleverne faglige oplevelser og faglige udfordringer.

Programmel med tilhørende materialer kan frit hentes fra INFAs webside, men må ikke videresælges eller på anden måde gøres til genstand for handel.


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T