Influenza (Æ-m)

Klassetrin: Ældste
Type: middel

Beskrivelse:
Programmet simulerer forløbet af en influenza-epidemi i en skoleklasse. Med oplysninger om influenzaens inkubationstid, dens smittefarlighed og det forventede antal af sygedage hos de ramte, viser programmet hvordan influenzaen udvikler sig.

Hent program:   Influenza.zip 

———-

Materialer til programmet kan hentes her og er nærmere beskrevet nedenfor:
1)   EMMA-tema Influenza.zip  

———-

1) EMMA-tema: Influenza
Klassetrin: 6-10
Omfang: 1-2 lektioner
Beskrivelse: 
Faglige områder: Modelbegrebet, matematik i anvendelse.
Temaet beskæftiger sig med forløbet af en influenza-epidemi i en skoleklasse. I en edb-model simuleres en situation som er velkendt i enhver skoleklasse.
Baggrund:
I temaet arbejdes med en enkel edb-model som afspejler situationer der vedrører forløbet af en influenza-epidemi i en skoleklasse. Gennem arbejdet med computer-programmet kan eleverne få et kendskab til en række af de forhold som er væsentlige når virkeligheden beskrives ved modeller af matematisk art.
Modellerne kan i en undervisningsudgave fremstilles på en sådan måde at eleverne let vil kunne foretage en manuel efterligning af program-kørslen.
Sigte:
Temaets hovedsigte er at give eleverne indsigt i arbejdet med en matematisk model. Den valgte model knytter sig til en situation som vil være velkendt for enhver skoleelev.
Temaet kan endvidere give anledning til et arbejde med elementær sandsynlighedsregning i tilknytning til beskrivelsen af mekanismen ved smitte blandt klassens elever.
Indeholder de 2 filer:
- EMMA-tema Influenza.pdf
Influenza-Lv.pdf    (lærervejledning)

———-


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T