Om publikationerne

En del af publikationerne kan frit hentes her fra INFAs webside og kan frit benyttes i forbindelse med skolens arbejde, men de må hverken videregives, videresælges eller på anden måde gøres til genstand for handel.

Publikationerne foreligger som Rappor­ter over udviklings- og forskningsarbejde og som Tekster i form af artikler og faglig-pædagogiske materialer vedrørende under­­visning og læring i matematik der støttes gennem brug af it.

Blandt publikationerne findes også arbejdshæfter med forslag til elev-aktiviteter.


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T