VisiStat (B,M,Æ – l)

 

Klassetrin:  Begynder. Mellemste. Ældste
Type:   lang

Beskrivelse:
I VisiStat kan man indtaste forskellige målinger, fx elevernes højde, skonummer osv. eller målinger af nedbør, temperatur osv. Har man indtastet sine målinger i VisiStat, kan man på meget enkel vis få dem beskrevet ved hjælp af tabeller, mærketal, grupperinger, grafer etc. Programmet giver desuden let adgang til simuleringer, og man kan i programmet danne nye datasæt ved regneoperationer på allerede eksisterende datasæt.

Hent program og hjælpefil:  VisiStat.zip  

———-

Tekster og datasæt til VisiStat
kan hentes her og deres indholdsbeskrivelser kan ses nedenfor.
1) Introduktion til VisiStat 1.00.pdf 
2) Nyheder i VisiStat 2.00.pdf 
3)   
4) Konditest.zip 
5) Dyre folkeskoler er ikke bedst.pdf

———-

Indholdsbeskrivelser:

1) Introduktion til VisiStat version 1
Klassetrin: lærer, ældste
Omfang: 37 sider.
Beskrivelse:
Hensigten med teksten er at give læreren et hurtigt overblik over VisiStats formåen. De forskellige faciliteter i VisiStat gennemgås i en ‘Prøv selv’ version.
Hæftet består af:
Forord
1. Prøv selv
2. Kort oversigt over VisiStat
3. Data
4. Beskrivelser af data
5. Udskrivning
6. Eksport af datasæt og beskrivelser
7. Filer
Indholdet af afsnittene 2.-7. kan også findes (i opdateret version) i VisiStats hjælpefil.

———-

2) Nyheder i VisiStat version 2
Klassetrin: lærer, ældste
Beskrivelse:
Indholdsfortegnelse:
1. Tekstfelt
2. Simulering uden tilbagelægning
3. Visualisering af sammenhænge ved krydsdiagram og krydstabel
4. Brug af logiske udtryk ved beregning af tal
5. Sum af observationer
6. Mulighed for at sortere efter linjenavne
7. Mulighed for at slette alle tal men bevare linje- og kolonnenavne
8. Datakurve – en ny mulighed for beskrivelse
NB! Da datafiler gemt i VisiStat 2.00, som noget nyt har tilknyttet et tekstvindue, kan sådanne datafiler ikke åbnes i tidligere versioner af VisiStat. Derimod har VisiStat 2.00 ingen problemer med at åbne datafiler gemt med tidligere versioner af VisiStat. Til VisiStat 2.00 hører naturligvis en opdateret hjælpefil, der beskriver de nye muligheder.

———-

3) Ideer til VisiStat
Klassetrin: mellemste-ældste
Beskrivelse:
Materialet består af nogle VisiStat-filer, der indeholder både datasæt og tekst med forklaring til datasættet og ideer til at arbejde med det. Teksten kan man naturligvis udbygge og tilpasse sin egen undervisning og elevernes kendskab til VisiStat.

1. Folketingsvalg (Fil: Folketingsvalg.vis) Et skema, der var i Søndagsavisen 5. december 2004, viser stemmefordeling ved folketingsvalget november 2001 og ved Sonars prøvevalg. Det kan bruges som opvarmning til det kommende folketingsvalg i 2005 og kan hen ad vejen suppleres med dette.

2. Computer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve 1999-2004 (Fil: Computer ved FSA 1999-2004) Viser udviklingen fra 1999 til 2004 af brugen af computer ved skolens skriftlige afgangsprøve i dansk og matematik. Giver anledning til sammenligning af brugen af computer i de to fag .

3. Kursusdeltagere (Fil: Kursusdeltagere.vis) For 23 kursusdeltagere er foretaget 5 målinger: Køn, højde, vægt, skonummer og kraniemål. Der lægges op til forskellige beskrivelser af disse mål, og der beregnes BMI-tal for deltagerne, og tallene grupperes i de 4 BMI-kategorier.

4. Læreralder (Fil: Læreralder.vis) Data er hentet fra Folkeskolens afgangsprøve 1977. Man får opgivet alderen for skolens lærere og skal gruppere disse og kan så beskrive dem på forskellig vis.

5. Priser uge 7 1998 (Fil: Priser-uge7-1998.vis) Af og til kan man i aviserne finde skemaer med priser på forskellige varer indhentet i diverse supermarkeder. Her er priserne altså indhentet i uge 7 i 1998, og kan sammenlignes på forskellig vis. Man kunne naturligvis også lade eleverne selv samle priser ind.

6. DIF forbund 1997 og 2002 (Filer: DIF-forbund-1997.vis og DIF-forbund-2002.vis) Tallene fra henholdsvis 1997 og 2002, der i sin tid er hentet fra www.dif.dk , giver talmæssige oplysninger om de forskellige forbund under Dansk Idræts-Forbund. Der arbejdes med på to forskellige måder at sammenflette de to filer, sådan at der kan drages sammenligninger mellem forholdene de to år.

Bemærk, at VisiStat-filerne er udformet i VisiStat version 2.00 fra november 2004, og at de derfor ikke kan åbnes med tidligere versioner af VisiStat. De anvendte VisiStat-filer er skrivebeskyttede.

———-

4) Konditest
Klassetrin: Femte
Beskrivelse:
Data er hentet fra Gyldendals ’Matematik i femte’, men også Alineas ’MatematikTak for femte klasse’ behandler de to konditest. Det tænkes forudsat, at eleverne først har gennemarbejdet opgaverne ved egen hjælp, eventuelt med en lommeregner, sådan at de er fortrolige med de nye begreber: mindste, største, gennemsnit etc. Derefter kan eleverne gennem teksten i de to datafiler ledes frem til, hvordan resultaterne hurtigt lader sig finde ved hjælp af VisiStat. Ligesom de også får de nye begreber visualiseret ved hjælp af mulighederne i VisiStat. Da der kun er få observationer i de to datasæt, kan det nogen steder synes overflødigt at anvende et så kraftigt værktøj, som VisiStat, men ønsker man fx at undersøge data fra flere klasser, vil VisiStat kunne være til stor hjælp. Teksten i de to datafiler kan læreren naturligvis selv tilpasse til sin undervisning, ligesom elevernes svar kan indtastes i teksten og udskrives til sidst eller blot gemmes med et andet navn.
Bemærk, at VisiStat-filerne er udformet i VisiStat version 2.00 fra november 2004, og at de derfor ikke kan åbnes med tidligere versioner af VisiStat. De anvendte VisiStat-filer er skrivebeskyttede for at forhindre utilsigtet overskrivning.

———-

5) Dyre folkeskoler er ikke bedst
Klassetrin: lærer, ældste
Omfang: Materialet består af en Word-fil med orientering om undersøgelsen og en VisiStat-fil for hver af de 13 amter.
Beskrivelse:
Under overskriften “Dyre folkeskoler er ikke bedst” offentliggjorde Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i oktober 2004 på www.da.dk resultaterne af en undersøgelse af kommunernes årlige udgifter pr. elev og elevernes karaktergennemsnit ved de skriftlige afgangsprøver. Kommuneresultaterne, der er samlet amtsvis, er importeret til VisiStat til videre beskrivelse.
Bemærk, at VisiStat-filerne er udformet i VisiStat version 2.00 fra november 2004, og at de derfor ikke kan åbnes med tidligere versioner af VisiStat. De anvendte VisiStat-filer er skrivebeskyttede for at forhindre utilsigtet overskrivning.

———-


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T