Rapporter

Følgende rapporter kan frit hentes, men må ikke hverken videregives, videresælges eller på anden måde gøres til genstand for handel.

Rapport fra supervision og forskningstilknytning til ITMF-projekt 250 ved Gladsaxe Kommune. Matematik og it i skolestarten / dialogisk matematik
Inge B. Larsen. 2003.
Rapport ITMF-250.pdf

30 år med edb i skolens matematik
Allan C. Malmberg. 1998. MI 138
30 år med edb i skolens matematik.pdf

Induktivt arbejde med edb
Allan C. Malmberg. 1998. MI 137
Induktivt arbejde med edb.pdf

Børns chanceintuition belyst gennem matematikspil
Allan C. Malmberg. 1995. MI 97
Børns chanceintuition belyst gennem matematikspil.pdf

——

Følgende rapporter kan muligvis findes på biblioteket. INFA kan i særlige tilfælde være behjælpelig.

At lære matematik over datanet
Inge B. Larsen, Allan C. Malmberg. 1997.

Projekt Elektronisk Klasse Holstebro Gymnasium
Allan C. Malmberg, Leif Glud Holm, Viggo Sadolin. 1997. Mi 121

Læremiljøer i en edb-støttet matematikundervisning
Inge B. Larsen, Allan C. Malmberg, Viggo Sadolin. 1994. MI 92

LEARN: Odense 1992 Et undervisningsforsøg med uddannelse over datanet
Inge B. Larsen, Allan C. Malmberg, Viggo Sadolin. 1993.

Tværfaglige forløb i en edb-støttet matematikundervisning
Inge B. Larsen, Allan C. Malmberg, Viggo Sadolin. 1993. MI 76

Algoritmisering i matematikundervisningen
Inge B. Larsen, Allan C. Malmberg, Viggo Sadolin. 1992. MI 53

Edb-modeller i matematikundervisningen
Inge B. Larsen, Allan C. Malmberg, Viggo Sadolin. 1992. Mi 51

Edb i matematikundervisningen
Inge B. Larsen, Allan C. Malmberg, Viggo Sadolin. 1991. MI 46

LEARN Rapport. Uddannelse over datanet.
Inge B. Larsen, Allan C. Malmberg. 1991. MI 44

LEARN Report. Education via network.
Inge B. Larsen, Allan C. Malmberg. 1991. MI 47

INFA-Rapport 1985-89: Informatik i skolens fag
Allan C. Malmberg (edit). 1989.


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T