Inflation (Æ-m)

Klassetrin: Ældste
Type: middel

Beskrivelse:
Programmet indeholder oplysninger om forbrugerpriserne i Danmark i perioden fra 1920 og op til i dag.
Med programmet kan foretages sammenligninger mellem pengenes købekraft i forskellige år, og der kan gives oversigter over prisudviklingen inden for en periode.
Programmet kan endvidere give oplysninger om inflationsraterne i de enkelte år og om den gennemsnitlige inflation over en periode.

Hent program:   Inflation.zip    (2015 version)

———-

Materialer til programmet kan hentes her og er nærmere beskrevet nedenfor:
EMMA-tema Inflation.zip

———-

EMMA-tema Inflation
Klassetrin: 7-10
Omfang: 3-6 lektioner
Beskrivelse:
Faglige områder: Hverdagens økonomi, anvendelse af statistik, regning med rente.
Forløbet beskæftiger sig med et af de centrale emner i den økonomiske debat: Udviklingen af forbrugerpriserne. Gennem pressen vil der næsten dagligt være oplysninger som henviser til prisudviklingen, enten i Danmark eller i lande som er blandt vore partnere i forskellige internationale ’klubber’. De månedlige beregninger fra Danmarks Statistik af forbrugerprisindekset bevirker at der jævnligt vil være opmærksomhed på prisudviklingen for dagligdagens varer og tjenesteydelser, og mange politiske kommentarer vil være knyttet hertil.
I arbejdet med emnet vil eleverne kunne se prisudviklingen i et historisk perspektiv. Det foreliggende undervisningsmateriale giver eleverne mulighed for at foretage sammenligninger og opstille oversigter der omfatter perioden fra 1915 og op til i dag. Endvidere kan foretages beregninger af udviklingen af realværdien af en kapital når der tages hensyn til inflation. Der vil i tilknytning til arbejdet kunne foretages et udblik til prisudviklingen i andre lande, såvel industrialiserede lande som lande fra den tredje verden.
Indeholder filerne:
EMMA-tema Inflation.pdf
Inflation-lv.pdf   (lærervejledning)

———-


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T