Mønster (B,M,Æ – l)

Klassetrin: Begynder. Mellem. Ældste
Type:          lang

Beskrivelse:
Programmet Mønster giver eleverne mulighed for at arbejde med mønstre på forskellig vis. Programmet byder på tre gittermodeller: to kvadratgitre og et trekantsgitter, hvor man kan lege med tegnerier og designe mønstre ved at klikke på knapper (eller trykke på piletaster), der repræsenterer ordrer som: frem, bak, højredrej, venstredrej osv. De tegnede mønstre kan farvelægges.
Ved hjælp af en ‘båndoptager’ er det muligt at optage en figur og senere afspille figuren et vilkårligt sted i tegnefeltet.
Gittermodellen isometrisk gitter (trekantsgitter) er naturligvis af speciel interesse for isometrisk gengivelse af rumlige figurer.
De tre gittermodeller svarer til, at myren drejer henholdsvis 90, 45 og 60 grader. Hvis man gerne selv vil bestemme, hvor mange grader myren skal dreje, og hvis man i det hele taget ønsker at have et mere alsidigt værktøj til at styre myren, så bør man gå i gang med programmet Myresnak.

Hent program og hjælpefil:   Moenster.zip 

——————

Tekster og datasæt til Mønster 
kan hentes her og deres indholdsbeskrivelser kan ses nedenfor.
1)  Kom i gang med Mønster.pdf                          Ældste, Lærer
2)  Ideer til programmet Mønster.pdf              Begynder, Mellemste, Ældste 
3)  Origami æsker med Mønster.zip                   Begynder, Mellemste, Ældste


Indholdsbeskrivelser:

1)  Kom i gang med Mønster
Klassetrin: Ældste, Lærer
Beskrivelse:
Giver læreren og ældre elever en kort introduktion til, hvad programmet kan.

———-

2)  Ideer til programmet Mønster
Klassetrin: Begynder, Mellemste, Ældste
Beskrivelse:
   
Indhold
Forord
Emne / Type / Side / Klassetrin
Spejle og skubbe / Aktivitet 1 / 3-4 / B-M
Spejling og symmetri / Aktivitet 2 / 5-6 / M-Æ
Spejle og symmetri / Aktivitet 2a / 7-8 / M-Æ
Hegn, farv, tæl / Aktivitet 3 / 9-11 / B-M
Mønsterbrikker / Aktivitet 4 / 12-14 / M-Æ
Bogstavbrikker / Aktivitet 5 / 15 / M-Æ
Mønsterfremstilling / Aktivitet 6 / 16-17 / M-Æ
Talture / Aktivitet 7 / 18-19 / M-Æ
Isometri / Aktivitet 8 / 20-22 / M-Æ      

Spejle og skubbe / Vejledning 1 / 23
Spejling og symmetri / Vejledning 2 / 24
Spejle og symmetri / Vejledning 2a / 24
Hegn, farv, tæl / Vejledning 3 / 26
Mønsterbrikker / Vejledning 4 / 27
Bogstavbrikker / Vejledning 5 / 27
Mønsterfremstilling / Vejledning 6 / 28
Talture / Vejledning 7 / 29
Isometri / Vejledning 8 / 34
Oversigt over programmet / 35-39

Datasæt til aktiviteterne 1, 2, 3 og 5 er gemt i en zip-fil.

———-

3)  Origami-æsker med Mønster
Klassetrin: Femte
Beskrivelse:    
I forbindelse med emnet origami-æsker, sådan som det er præsenteret i ‘Faktor i femte’ s. 76-79, gives ideer til, hvordan origami-æskerne kan dekoreres i programmet Mønster.
Ideen har været afprøvet i forbindelse med Gladsaxes ITMF-projekt 250: Matematik og it i skolestarten / Dialogisk matematik. Rapporten fra dette projekt kan findes under menuvalget Publikationer/Rapporter.
I zip-filen er gemt to Mønster-billeder samt et VisiRegn ark.


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T