Vejrdata (Æ-m)

 Klassetrin: Ældste.
Type:          mellem

Beskrivelse:
Et program som indeholder meteorologiske data fra Danmark for perioden 1920 og op til i fjor. For hver måned gives oplysninger om middeltemperatur, maksimumtemperatur, minimumtemperatur, nedbørsmængde og antal soltimer.
Programmet giver mulighed for en meningsfyldt beskæftigelse med statistiske data.
Elevteksten viser hvordan programmet kan benyttes til et indledende arbejde med databaser.

Hent program med data:  Vejrdata.zip  (2015 version)

———-

Materialer til programmet kan hentes her og hver af dem er nærmere beskrevet nedenfor:
1) EMMA-tema Vejrdata.zip
2) Chance – Et IT-læremiljø.pdf   (baggrundsmateriale)

———-

1) EMMA-tema: Vejrdata
Klassetrin: 6-10
Omfang: 3-5 lektioner
Beskrivelse:
Faglige områder: Statistisk sandsynlighed, fortolkning af data, brug af en database.
Det primære sigte med temaet Vejrdata er at gøre eleverne fortrolige med at anvende en database, og at gøre dem bekendt med at det er én ting at hente data fra en sådan base, en anden ting at få information fra disse data. Temaet gør overalt opmærksom på den proces der består i at fortolke de opnåede resultater. En fremlæggelse af data, hvad enten de er i form af tallister, tabeller, mærketal eller grafer, er i sig selv ikke noget værd. Brugeren må kunne fortolke de fremlagte data og må kunne lægge et meningsindhold i dem. Først da er der tale om at der er hentet information fra basen, information som kan føre til viden og indsigt.
Temaet indgår i it-læremiljøet CHANCE.
Indeholder de 3 filer:
EMMA-Vejrdata.pdf
Vejrdata-Lv.pdf  (lærervejledning)
Oplæg-vejr.pdf (prøveoplæg)

———-

2) Chance – Et IT-læremiljø 
Beskrivelse:
Giver en fagdidaktisk baggrund for arbejdet med sandsynlighed i skolen.

———-


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T