Demografi (Æ-m)

Klassetrin: Ældste
Type: middel

Beskrivelse:
Programmet Demografi består af to programmer: LEVETID og PROGNOSE.
I LEVETID arbejder eleverne med beregninger der knytter sig til Danmarks Statistiks tabeller over den danske befolknings dødelighed.
I PROGNOSE arbejder eleverne med at fremskrive den danske befolkning under anvendelse af skønnede data for de fremtidige fødselstal og for spædbørnsdødeligheden.
I Demografi er endvidere indlagt data fra de danske folketællinger fra 1787 og fremefter.

Hent program:   Demografi.zip 

———-

Materialer til programmet kan hentes her og er nærmere beskrevet nedenfor:
1) EMMA-tema Befolkningsprognose.zip 
2) EMMA-tema Levetid.zip   
3) Chance – Et IT-læremiljø.pdf   (Baggrundsmateriale)

———-

1) EMMA-tema: Befolkningsprognose
Klassetrin: 7-10
Omfang: 3-5 lektioner
Beskrivelse: 
Faglige områder: Modeller, arbejde med statistiske materialer, samfundsbeskrivelse
Der kan i dette tema arbejdes med en edb-model som fremskriver Danmarks befolkning fra 2000 og frem til et år i det 21. århundrede. Med edb-modellen får eleverne adgang til et værktøj som i sin udformning ligger tæt på ’de rigtige’ modeller som benyttes på professionel vis af demografer.
Arbejdet med temaet vil kunne give eleverne anledning til overvejelser over samfundsforhold og deres sammenhæng med befolkningsudviklingen, som fx: Hvad betyder det at fødselstallene igen stiger til niveauet fra 1960’erne? Hvad betyder det for samfundet at pensionsalderen sænkes nogle år?
Med udgangspunkt i tal fra Danmarks folketællinger kan foretages sammenligninger mellem fortid og fremtid.
Indeholder de 2 filer:
EMMA-Befolkningsprognose.pdf
- Befolkningsprognose-Lv.pdf  (lærervejledning)

———-

1) EMMA-tema: Levetid
Klassetrin: 6-10
Omfang: 2-3 lektioner
Beskrivelse: 
Faglige områder: Statistisk sandsynlighed, samfundsbeskrivelse.
Der arbejdes med problemstillinger som vedrører levetider for den danske befolkning. Emnet belyser en række spørgsmål om befolkningsudviklingen i Danmark. Der gives grundlag for et arbejde med temaet Befolkningsprognose hvor fremskrivningen af befolkningstallet i Danmark tages op.
I temaet foretages sammenligninger med tidligere tiders levetidstabeller, og der vil være gode muligheder for at inddrage tal som belyser levetider i andre lande. I tilknytning til de historiske data vil der være lejlighed til at drøfte tidligere tiders levevilkår med hensyn til sundhed og sygdom.
Emnet kan belyse samfundsbeskrivelsens muligheder: Den giver statistiske billeder, ’gennemsnit’, af befolkningen, men den må afstå fra at give udsagn som gælder for den enkelte person.
Temaet indgår i it-læremiljøet CHANCE.
Består af de 2 filer:  
– EMMA-tema Levetid.pdf
-Levetid-Lv.pdf

———-

3) Chance – Et IT-læremiljø 
Beskrivelse:
Giver en fagdidaktisk baggrund for arbejdet med sandsynlighed i skolen.

———-


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T