Biler (Æ-m)

Klassetrin: Ældste
Type: middel

Beskrivelse:
Programmet belyser spørgsmål vedrørende bremse- og standselængde for en bremsende bil. Endvidere behandles opbremsningen af biler der kører i kolonne på en tæt trafikeret vej. Programmet giver mulighed for at lade kolonnen bestå af to biler med hver sit sæt af data for reaktionstid og bremseevne, fx svarende til en personbil og en lastbil.
I programmet er indlagt en test til belysning af begrebet reaktionstid. 

Hent program og hjælpefil:  Biler.zip 

———-

Materialer til programmet kan hentes her og er nærmere beskrevet nedenfor:
EMMA-Brems.zip   

———-

EMMA-tema: Brems!
Klassetrin: 7-10
Omfang: 3-5 lektioner
Beskrivelse: 
Faglige områder: Modelbegrebet, matematik i anvendelse, samspil mellem matematik og fysik.
I temaet arbejdes med simple edb-modeller som afspejler situationer der vedrører trafik.
Gennem arbejdet med modellerne kan eleverne få et kendskab til en række af de forhold som er væsentlige når virkeligheden beskrives ved modeller af matematisk art. Modellerne kan i en undervisningsudgave fremstilles på en sådan måde at eleverne let vil kunne foretage en kontrolberegning af modellens resultater. Arbejdet med trafikmodellerne vil kunne inddrage elementer fra faget fysik i matematikundervisningen. Også spørgsmål af samfundsmæssig art vil kunne indgå.
Indeholder de 2 filer:
EMMA-Brems.pdf
- Brems-Lv.pdf    (Lærervejledning)

———-


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T