Trigonom (Æ – l)

Klassetrin: Ældste
Type:            
lang

Beskrivelse:
Et program til arbejde med trigonometriske beregninger på klassetrin 7-10.
Programmet vil efter indtastning af data for tre stykker i en trekant (heraf mindst en side) beregne størrelsen af de øvrige stykker. Samtidig tegnes den fastlagte trekant. Programmet kan endvidere udføre beregninger vedrørende trekantens højder, medianer og vinkelhalveringslinier, samt radius i trekantens indskrevne og omskrevne cirkel. Også trekantens omkreds og areal beregnes.
En nærmere beskrivelse af programmet findes i det tilhørende EMMA-tema: Geometri med beregninger. Her findes også et udvalg af opgaver til brug for elevernes arbejde med programmet.

Hent program og hjælpefil her
:   Trigonom.zip 

———-

Elevmateriale, lærervejledning, prøveoplæg og baggrundsmateriale kan hentes her og er beskrevet nedenfor:
EMMA-Geometri med beregninger.zip  

Beskrivelse:
Omfang: 4-6 lektioner på klassetring 7-10
Faglige områder: Trigonometri, anvendelser af geometri, historiske emner. EMMA-temaet Geometri med beregninger Historisk set er geometrien ofte forekommet i forbindelse med trigonometri, hvor der foretages beregninger af afstande, arealer og vinkler. I arbejdet med emnet Trigonometri beskæftiger eleverne sig med sådanne beregninger. Under anvendelse af et edb-værktøj, TRIGONOM, vil de kunne få en indførelse i trigonometri som ikke forudsætter et foregående teoretisk forløb med udledelse af trigonometriske formler. Med TRIGONOM som matematisk værktøj vil eleverne opleve at de geometriske beregninger er lette at udføre, og at det er ganske ligetil at afprøve alternative muligheder.

Det hentede materiale består af 3 filer:
Elevmateriale: EMMA-Geometri med beregninger.pdf
Lærervejledning: Geometri med beregninger Lv.pdf
Baggrundsmateriale: Notertrig.pdf


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T