Chancetræ (Æ – l)

Klassetrin: Ældste.  (Programmet kan anvendes fra 8. klasse.)
Type:          lang

Beskrivelse:
Programmet giver en indførelse i anvendelsen af et af den elementære undervisnings vigtigste hjælpemidler i arbejdet med chancesituationer: Chancetræet. Dette hjælpemiddel benyttes ved arbejdet med sammensatte eksperimenter hvor der foreligger sandsynligheder for hændelserne i de enkelte deleksperimenter.

En lang række af eksempler fra skolens sandsynlighedsregning vil kunne behandles ved hjælp af chancetræer. Programmet vil derfor kunne bruges som et alment værktøj i arbejdet med sandsynligheder.

En forenklet udgave af Chancetræ findes i programmet Æske.

Hent program og hjælpefil:   Chancetræ.zip

———-

Materialer til Chancetræ
kan hentes her og er beskrevet nedenfor:  EMMA-Chancetræ.zip
Desuden kan som baggrundsmateriale hentes publikationen Chance – et it-læremiljø: Chance – Et IT-læremiljø.pdf
Beskrivelse:

Navn: EMMA*-tema: Chancetræer
Klassetrin: 8-10
Omfang: 5-8 lektioner
Et EMMA*-tema henvender sig til elever med særlig interesse og evne for matematik.
Temaet indgår i IT-læremiljøet CHANCE.

Indhold
1. Vi tegner et chancetræ
2. Lidt om programmet TRÆ
3. Udtagelse med tilbagelægning
4. Programmet ÆSKE
5. Opgaver
6. Reducerede chancetræer
7. Hvor sikker er diagnosen?
8. Hvordan afslører man ulykkesfugle?
9. Opgaver til Reducerede chancetræer

Temaet behandler et af den elementære undervisnings vigtigste hjælpemidler i arbejdet med chancesituationer. Chancetræer benyttes ved beskrivelsen af sammensatte eksperimenter hvor der foreligger sandsynligheder for hændelserne i de enkelte deleksperimenter.
En lang række af eksempler fra skolens sandsynlighedsregning vil netop kunne behandles som eksperimenter sammensat af nogle få enkle deleksperimenter.
Består af elevmaterialet: EMMA-Chancetræ.pdf
og lærervejledning: Chancetræ-Lv.pdf


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T