Historie

INFA er etableret som forskningsprojekt i 1985 på baggrund af en donation fra IBM til Danmarks Lærerhøjskole (DLH). Donationen omfattede 115 datamaskiner med tilhørende programmel. I datidens priser var der tale om en gave til en værdi af 10 mio. kr.

DLH forpligtede sig til at etablere et forskningsprojekt til undersøgelse af spørgsmål vedrørende brugen af computer som et værktøj i skolens fag. Af de 115 computere skulle de 32 placeres på fire udvalgte folkeskoler. De øvrige maskiner kunne DLH frit anvende til forskere og til klassesæt til brug i lærernes efteruddannelse.

DLHs forskningsprojekt blev forankret i INFA (Informatik i skolens fag). DLH accepterede som DLHs modydelse at et antal forskere placerede deres frie forskningstid i INFA-regi uden at der skulle udmøntes nogen betaling fra projektets side. Denne aftale mellem INFA og DLH blev videreført gennem årene.  – Nogen overførsel af penge fra DLH til INFA har der ikke været tale om på noget tidspunkt i projektets løbetid.

Gennem projektets første ti år blev der yderligere tilført resurser udefra til projektets daglige drift og til afprøvning af nye pædagogiske ideer. Til disse formål blev tilført midler der beløber sig til over 10 mio. kr. Midlerne bevirkede at der kunne ansættes eksterne projektmedarbejdere, og at der kunne gøres brug af ny teknologi i takt med markedets udvikling.

Et at de produkter der blev udviklet, var et system til undervisning over datanet. Det lå klar i en prototype i 1987 og blev straks anvendt i DLHs efteruddannelse af folkeskolens lærere. Gennem årene har over 2000 lærere deltaget i e-kurser, “Learnkurser”.

Gennem INFA-klubben kunne en uddannelsesinstitution erhverve skole/hjem- licens til en lang række computerprogrammer fortrinsvis til skolens matematikundervisning.

Fra 1995 har INFA været finansieret gennem ca. 300  skolers og seminariers medlemskab af INFA-klubben. Administrative opgaver og programmeringsarbejder er udført af eksterne medarbejdere aflønnet af projektet. INFAs forskere fra DLH/DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet) valgte at lægge en del af deres suveræne forskning inden for området “Computerens betydning for matematiklæring og matematikundervisning” – et område med stor international bevågenhed – og har gennem INFA-projektet haft mulighed for i praksis at afprøve teoretiske ideer.

Fra marts 2004 havde INFA hjemsted hos CVU København og Nordsjælland. Projektet var hos CVU placeret i Videncenter for undervisning og læring. Samarbejdet i form af et hjemsted for INFA-klubben og udbud af e-kurser i matematik fortsatte da CVU København og Nordsjælland blev en del af UCC, Professionshøjskolen København, og stoppede først i sommeren 2010, hvor INFA-klubben blev nedlagt.

Medarbejdere besluttede at videreføre INFAs webside og gennem denne at stille programmel og andet materiale gratis til rådighed.

En nærmere redegørelse for INFAs historie findes i INFA-publikationen:

30 år med edb i skolens matematik, INFA 1998.

Projektets første fem år er beskrevet i en rapport fra 1989:

Informatik i skolens fag, INFA-rapport 1985-89
Beretning om et samarbejde mellem Danmarks Lærerhøjskole, IBM Danmark A/S og lærere og elever i folkeskolen.


Dette wp-site er lavet af 1NT3RN3T